нашата корпоративна социална отговорност

Понастоящем, ние насърчаваме членовете на екипа да се присъединят към различните ни дейности във връзка с нашата корпоративна социална отговорност, като станат от бюрата си и запретнат ръкави. Бихме искали да се грижим за наличието на радост, когато идвате на работа, и да обогатяваме опита ви посредством дейности, извършвани в полза на общността и екипната работа.

По-долу сме дали само някои от начините, по които можете да се включите:

Хабитат за човечеството – поставете работата си на заден план за няколко дни, за да помогнете при изграждането на къщи за хора, които нямат дом или финансовата възможност някога да притежават такъв, или да го наемат. Вие ще сте част от екип, който полага основите, тухлите, вдига покрива и лично връчва ключовете на новите обитатели.

 

Ден за полагане на грижи – прекарайте своя ден като работите в хранителна банка или приют за животни, като доставяте храна на колела или чистите квартала. Това може да се свежда до боядисване на ограда или фиксиране на пързалка на детската площадка, полагане на грижи за възрастен човек или посещение в училище, за да говорите с момичетата за кариерното развитие в строителството.

Изграждане от бамбук – присъединете се към нашия екип за проучване на безопасни и ефикасни начини за изграждане на къщи от бамбук за хората в развиващите се страни. Това е част от нашата кампания за борба за подобряване качеството на живот чрез предоставяне на нашите инструменти и експертиза за устойчиво строителство.

фондацията на hilti – проекти, които ни дават надежда

Фондацията на Hilti бе основана през 1996 с цел да подпомага хората в неравностойно положение да постигнат независим живот и да изградят решимост за успех. Дейностите на фондацията поддържат устойчиви проекти в различни сектори по целия свят, които след първоначалната фаза, следва да станат финансово самостоятелни и да подлежат на количествено определяне и възпроизвеждане.

Фондацията получава финансова подкрепа както от Фемили Тръст на Мартин Хилти (Martin Hilti Family Trust), така и от Hilti Group, която предоставя 2% от годишните си печалби за проектите на фондацията. Този принос, който си струва да бъде отбелязан, е възможен благодарение на уникалния подход, предприет от служителите на Hilti, които показват много страст, експертни знания и опит при оформяне успеха на Hilti Group.

Като допълнение към допринасянето за множеството проекти на фондацията, служителите на Hilti също така показват силна лична отдаденост при осъществяването на местни проекти, изпълнявани от организациите на Hilti в съответните страни. Огромно количество лична отдаденост бива демонстрирано от всички нас по време на работа, за да гарантираме, че важните и новаторски проекти се стартират и изпълняват успешно. 

Фондацията е активна в различни области, от култура и социални жилища, до предоставяне на помощ при природни бедствия, образование и социално предприемачество. Този широкоспектърен подход отразява изключителното разнообразие, присъстващо в Hilti Group, в която работят повече от 29,000 човека от всякакви култури и езикови региони по света.

Фондацията на Hilti, Фемили Тръст на Мартин Хилти и Hilti Group изпълняват тези проекти, за да насърчават хората в неравностойно положение и да покажат колко много добрини могат да бъдат постигнати, когато се възползваме от възможностите. Тези инициативи са създадени и за да дават надежда. Понякога една малка стъпка, предприета някъде по света, е всичко, от което се нуждаем, преди хора, семейства и цели общества да бъдат облагодетелствани от устойчиви ползи. 

За повече информация относно Фондацията на Hilti и нейните проекти, моля, вижте:  www.hiltifoundation.org