Работа в сферата на логистиката

Ако желаете да изпитате таланта си в световната логистика и управление на мрежите за доставка, няма по-вълнуващи, разнообразни или прогресивни възможности от тези в Hilti.

Нашите логистични операции са специални, тъй като притежаваме наша собствена верига за доставки, нещо, което е почти уникално за дружество с нашите размери.

 

Това означава, че имате достъп до всяко парче от пъзела. Всъщност, ние ще ви насърчим да се придвижвате от една функция към друга, за да получите по-добро разбиране за цялостната картина на логистиката. Това допринася за една по-динамична и по-стратегическа роля от началото на кариерата Ви. Също така Ви предоставя възможност да влияете на нашите методи. Ние имаме култура на отворените врати, винаги приветстваме споделянето на нови идеи, ето защо ще сте в идеална позиция, за да участвате в оформянето на начина, по който вършим нещата, както и за да оставите своя отпечатък върху цялостната търговска дейност.

С уникално разнообразие, участие и стратегическа насоченост

Кариерата в нашия логистичен екип е предизвикателна и динамична, с основен фокус върху предоставяне на изключителна доставка за клиента. Независимо от Вашата роля, ние ще Ви възложим много отговорности от най-ранните етапи и ще Ви дадем възможността да вземете инициативата, за да вършите нещата сами – независимо дали става дума за разрешаване на проблеми или опростяване на процес.

Нашата логистична функция и функцията на веригата за доставки е разделена на три основни области и Вие можете да получите възможността да работите във всички тях.

• Материали – Това включва намиране на източници и закупуване на суровини с най-високо качество и на най-добра стойност, като в същото време планирате производството на продуктите според световния мащаб и цени. Това също така означава оптимизиране на запасите и работа с нашите търговски и маркетингови екипи, за да сме сигурни, че запасите се продават навреме и за да прогнозираме бъдещото търсене.

• Транспорт – Става въпрос за управляване на нашата международна търговска мрежа, за да получим материалите и продуктите там, където те са нужни, като през цялото време имаме готовност да отговорим на спешни поръчки и сложни нужди за доставки.

• Складиране – Това е пример за ефикасно използване на пространството и координиране на процесите на съхраняване, организиране и изпращане точно навреме на стоки в обращение в един масивен световен мащаб.

С толкова много възможности за развитие на Вашите умения, логистиката на Hilti ще Ви се стори динамично и възнаграждаващо усилията място, на което да развивате кариерата си. Покажете ни какво можете да правите, и можете да се специализирате в нишови области, да управлявате различни екипи, да работите на нови места и да преобразувате ролята си. 

“Получавате уникалната възможност да опитате всички различни функции на веригата за доставки – и, за много хора, да направите това извън страната. Ние наистина насърчаваме екипите си да оспорват начините, по които вършим нещата. Ако можете да опростите един процес, направете го, покажете ни.”

Фабрис, ръководител на глобални логистични услуги

Ще ви помогнем да обогатите, напаснете и задвижите кариерата си

Нашите очаквания са високи, но ние предлагаме най-доброто обучение. Ще Ви предоставим всички познания и подкрепа, от които се нуждаете, за да сте успешни в ролята си, с обучение очи в очи и лично внимание, насочено към напредъка на кариерата Ви. 

Ние разполагаме с много задълбочен процес за атестация на хората, при който разглеждаме и оценяваме всеки в дружеството по време на ежегодния процес за оценка на представянето. По този начин откриваме възможности за развитието на нашите хора с различни отговорности, култури и пазарни предизвикателства. Това означава, че можем да разширим набора Ви от умения, да подхраним амбицията Ви и да отворим вратите пред Вашата кариера.

Служителите ни, които се представят на високо равнище, преминават много бързо към лидерски роли в Hilti, и 80% от нашите управленски позиции биват заемани от вътрешни кандидати. Това доказва колко много ценим хората си.